جوانان چرا

استمنا جلق يا جق

به این مطلب دقت کنید - تمایلات جنسی در کودکی

1.1برای درک چگونگی مسائل جنسی کودکان، ابتدا باید از خود سئوال کنیم که از مسائل جنسی بطورکل چه برداشتی داریم. توضیح آنچه ما در این مورد درک میکنیم، کار ساده ای نیست. چرا که این موضوع در بر گیرنده حیطه وسیعی از مسائل جنسی و جسمی، نیازها، میل ها و احساسات میباشد. اغلب می شنویم که تمایلات جنسی را "مجموعه رفتارهایی که به سکس مربوط می شود" تعریف می کنند. اما خود سکس چیست؟ در ادبیات  و تحقیقات علمی تعاریف مختلفی از تمایلات جنسی ارائه می شود و به نظر می رسد که همگان می دانند که تمایلات جنسی چیست.  اما ارائه ی تعریفی مورد توافق همگان، کاریست دشوار .هر کسی تعریف مشخصی از آن ارائه میدهد که در بر گیرنده تجربه شخصی خود او میباشد. 

 اگر از دوستان خود بپرسید: "به نظر شما تمایلات جنسی یعنی چه؟" خواهید دید جواب هایی که می شنوید، بسیار گوناگون و متفاوت است. مثلا "همه چیزهایی که به هم آغوشی مربوط است"؛ "وقتی که با دیدن یک زن زیبا، احساس هیجان در من ایجاد می شود"؛ "جذابیتهایی که نمیتوان در مقابلشان مقاومت نشان داد"؛ " با هم در حمام بودن و همدیگر را صابون مالی کردن"؛ " احساس مورموری که از لمس یکدیگر ایجاد می شود"؛ "یک احساس شدید در دستگاه جنسی، وقتی که می گوید: من ترا می خواهم، همین حالا می خواهم."؛ "وقتی که او غذایی کاملا ویژه برایم می پزد، و هیجانی که از این کار به من دست می دهد." وبه همین ترتیب هفت شخص مختلف ممکن است هفت پاسخ متفاوت به این پرسش دهند. و ملاحظه کنید که هر چه تعداد پرسش شوندگان بیشتر شود، پاسخ های داده شده هم متنوع تر خواهد بود. نیاز جنسی بطور آشکار مفهومی شخصی است. اگر به پاسخ های بالا دقت کنید، می بینید که این تمایلات به احساسات ما مربوط اند: دیدن، لمس کردن، بوییدن، هم آغوشی، ماساژ دادن و در مورد برخی خوردن.

تمایلات جنسی را در بهترین حالت میتوان چنین تعریف کرد:    

                                                                                           
مجموعه رفتار ها و احساسات جسمی میان دو نفر که  می توانند عامل ایجاد احساسات ویژه ای از قبیل آرامش، هیجان و لذت گردند.       
 تعریف بالا  هم می تواند شامل کسی باشد که تمایل جنسی را فقط مربوط به نوازش کردن، لمس کردن آلت تناسلی و هم آغوشی می داند، و هم کسی که مشتاق دیدن بدنی زیبا، و یا خوردن غذایی است که مخصوص او آماده شده باشد.      
1.2- تمایلات جنسی و بزرگسالان
بسیاری از بزرگسالان، تمایلات  جنسی را با رفتارهای جسمانی معنا میکنند. رفتارهایی از قبیل: نوازش کردن، بوسیدن، لمس کردن، نگاه کردن، هم آغوشی و ارضا شدن. اما باید توجه داشت  که مسائل جنسی میتوانند معانی عاطفی نیزبه همراه داشته باشد. شما از طریق هماغوشی علاقه خودتان را به دیگری ابراز میکنید. نشان میدهید که تمایل دارید در کنار او باشید. به علاوه برای برخی تمایل جنسی نوعی احساس امنیت، آرامش و تخلیه فشارهای روانی است. تمایل جنسی می تواند در قالب کلمات، عشوه گری، بوسیدن، نوازش کردن و غیره ابراز شود.

1.3- آیا تمایلات جنسی در کودکان وجود دارد؟

 اگر این را بپذیریم که برای بسیاری از بزرگسالان رابطه جنسی تداعی کننده چیزی جز آمیزش جنسی و ارضاء شدن نیست، بدین ترتیب قابل درک خواهد بود که این دسته از بزرگسالان تصوری از وجود نیازهای جنسی در کودکان نداشته باشند. سالها وجود احساسات جنسی در کودکان انکار میشد و این امر البته منطقی بنظر میرسد، چرا که رفتارهائی از قبیل هم آغوشی و ارضا شدن در بچه ها مشاهده نمیشود.در نتیجه اینطور تصور میگردید که بچه ها فاقد احساسات جنسی هستند.

  اما اگر نگاه وسیعتری به تمایل جنسی داشته باشیم، در آنصورت مسائل جنسی حیطه وسیعتری را در بر میگیرد. به طور مثال، نگاه کردن به بدن یکدیگر و لمس آن، نگاه کردن به آلت تناسلی و لمس آن، یا "دکتر بازی" و یا بوسیدن همدیگر. همه ی این رفتار ها می توانند احساسات و هیجاناتی در دستگاه جنسی ایجاد کنند. کودکان می توانند همه ی این رفتار ها را داشته باشند و دچار هیجانات ناشی از این رفتارها نیز بشوند.                                                                            
تمایلات جنسی دارای دو وجه جسمانی و عاطفی است که هر کدام  به ترتیب  دارای  کارکرد های مختلفی میباشند. از جمله: همآغوشی و ارضای جنسی و یا ایجاد ارتباط  و آرامش. بنابر پژوهش های انجام شده حدود 10 درصد از کودکان زیر 12 سال می توانند ارضای جنسی(ارگاسم) داشته باشند. اما رفتار جنسی آنان با قصد ارضاء جنسی صورت نمی گیرد، زیرا کودکان هنوز در مرحله ی ارتباط دادن رفتار جنسی و ارضای جنسی نیستند و این چیزیست که کودکان طی سالهای بعد می آموزند و در سنین بلوغ واقعیت می یابد. به علاوه، هم آغوشی و آمیزش میان کودکان در فرهنگ ما یک رفتار طبیعی کودک محسوب نمی شود. کودکان رابطه ی آمیزشی و جنسی را مختص بزرگسالان می دانند نه خود. برای بسیاری از کودکان وجود رابطه ی جنسی میان بزرگسالان عجیب به نظر می رسد.
 تمایلات جنسی در کودکان به میزان زیادی معطوف به اکتشاف تن خودشان است و  احساساتی که به این کشف مربوط می شود. با گذر سالیان، تمایل جنسی شکل نوعی وسیله ی ارتباطی به خود می گیرد. این تمایل در ابتدا به ویژه متوجه  لمس کردن و اکتشاف تن خود است و در ادامه به کشف و لمس بدن دیگری می انجامد. در مرحله بعدی نیازهای جنسی با احساسات ویژه ای در می آمیزد که به ظهور عشق می انجامد و به این ترتیب چیزی به تدریج اما بطور قطع شکل میگیرد که ما آنرا کششهای جسمانی می نامیم.                                                              

 تمایلات جنسی در کودکان نباید با تمایلات جنسی بزرگسالان مقایسه شوند، چرا که تمایلات جنسی کودکان دارای جنبه های دیگری نیز هست و عملکردها و اشکال بروز آن متفاوت از بزرگسالان میباشد. چهار مثال زیر گواه این ادعاست: 
- "وقتی پسر 4 ماهه ام را نظافت می کنم، گاهی اوقات او نعوظ می کند. ولی چون اغلب بعد از آن ادرار می کند، من همیشه فکر می کردم که نعوظ او به علت داشتن ادرار است"                                                                                          
بسیاری از والدین با این نظر موافقند که آلت تناسلی پسر بچه ها در زمان نوزادی نیز می تواند شق شود. آیا این به تمایل جنسی  مربوط است؟ در مورد نعوظ نوزادان، پژوهشگران امور زیستی و جنسی نظرات متفاوتی دارند. برخی بر این باور اند که شق شدن آلت تناسلی پسر بچه ها، نشانه ای از احساسات جنسی آنان میباشد که حس خوشایند و لذت بخشی برای کودک به همراه دارد و برخی معتقد اند که نعوظ نوزادان پسر به علت فشار به مثانه است و نه ایجاد احساس جنسی. چرا که، به نظر این گروه، کودکان تقریبا همیشه پس از نعوظ ادرار می کنند.
 حتی در سنین بالاتر هم نعوظ را همواره نمی توان با احساس جنسی مربوط دانست. در نظر داشته باشید که نعوظ صبحگاهی در بزرگسالان هم  ایجاد می شود و یا جوانان که ناخودآگاه  دچار این حالت می شوند و اغلب هم احساس خوبی نسبت به آن ندارند. 

- "وقتی تن دختر هشت ساله ام را می خارانم، بسیار لذت می برد. در زمان نوزادی هم از ماساژ بدن اش بسیار لذت می برد."                                     
تماس با پوست بدن کودکان از ایام نوزادی و حتی تا سنین بزرگسالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای کودکان نیز احساسی کاملا ویژه و لذت بخش به همراه دارد. به علاوه، این نوازش و تماس با بدن کودک نشان دهنده علاقمندی والدین به مراقبت از فرزندان می باشد و  بدین ترتیب کودکان احساس امنیت و آرامش می کنند. همچنین کودکان یادمی گیرند که برای جسم خود ارزش قائل شوند و همزمان در می یابند که دیگران برای جسم آنها ارزش قائل اند. به نظر میرسد که ارزش دادن به جسم کودک، در رشد و تکامل سالم جنسی و احساسی او نقش موثری ایفا می کند.  

         - "بازی مورد علاقه دختر سه ساله ام و دوست (دختر) همبازی اش این است که لباس های خود را کامل از تن در آورند و همدیگر را خوب تماشا کنند."           

 برای کودکان بین 3 تا 4 ساله نگاه کردن به بدن یکدیگر بازی جالبی است . این جذابیت از  کنجکاوی  برای دیدن اعضاء و اندامی است که از دید عموم پنهان نگاه داشته میشود. برای اغلب کودکان این بازی هیجان انگیز است و احساسات خاصی در آنان ایجاد می کند که ما از آن با نام احساسات جنسی یاد میکنیم، احساساتی که با هیجانات ناشی از بازیهای دیگری همچون قایم باشک، گرگم به هوا ... متفاوت است.                                                                     
- " دختر 5 ساله ام عادت دارد که شب موقع خوابیدن بالشی را محکم بین پاهایش بفشارد."                                                                             

 هنگامی که بچه ها هنوز بسیار کوچک هستند، کشف می کنند که لمس کردن، مالیدن، و نوازش کردن آلت تناسلی شان احساس جالبی به همراه دارد، احساسی که از لمس دیگر اعضاء بدست نمی آید و این برای کودک کشف بزرگی محسوب میشود. عملی که احساس خوبی به همراه دارد، طبیعی است که تکرار شود، به ویژه اگر بچه ناراحت یا خسته باشد. کشف دیگر شان این است که زمانی که آلت شان را به جایی می مالند، مثلا به دسته مبل یا بالش،این احساس خوب را  میتوانند تجدید کنند. این رفتارها مربوط است به فرآیند کشف تن خود و احساسات مربوط به آن. 

 - " در کلاس پسر 9 ساله ام، اغلب شاگردان با هم رفاقتی از نوع عاشقانه دارند."

 احساس علاقه ای ویژه، نوعی عشق کودکانه، در محیط مدارس ابتدایی میان کودکان شکل میگیرد که اغلب از سوی ما جدی گرفته نمی شود. درحالی که این روابط برای خود کودکان بسیار جدی است. برای آنها عاشق شدن و دوست صمیمی داشتن از همان اهمیتی برخوردار است که برای بزرگسالان، اما طریق مواجهه کودکان با این احساسات، با آنچه بزرگسالان میکنند قابل مقایسه نیست. هنگامی که کودکان به هم علاقمند می شوند، مانند بزرگسالان در پی ایجاد رابطه ی جسمانی از نوع هم آغوشی، و یا بوسیدن یکدیگر نیستند. محتوای احساسات کودکان در این مورد منطبق با شرایط سنی شان است. اگر یک کودک 4 ساله بگوید که عاشق شده است، منظور او داشتن یک رابطه ی دوستانه ویژه با یک فرد مشخص است. او این احساس ویژه را با رفتارهای مشخصی  مثل میل بازی با فرد مورد نظر و یا دادن نقاشی و وسایل بازی خود به او نشان میدهد . و اگر یک کودک 7 ساله بگویدکه عاشق شده است، ممکن است از این احساس دچار خجالت گردد و میتواند این احساس را از یک دوستی معمولی تمیز دهد. و هنگامی که یک کودک 10 ساله عاشق می شود، کاملا  از نیاز اش به داشتن رابطه ای عمیق تر و نزدیک تر آگاه است، و یک تماس زودگذر، هیجان بزرگی در او ایجاد می کند (تماس بیش از حد می تواند دافعه ایجاد کند).                                                

 کودکان نیز مانند بزرگسالان  همان کلمه "عاشق شدن" را بکار می برند، اما در حقیقت این کلمه برای آنان از محتوی دیگری برخوردار است ولی کاملا با اهمیت و جدی است. آیا عاشق شدن در کودکان به تمایلات جنسی شان مربوط می شود؟ یقینا. مشروط به آنکه معنای وسیعتری را از ”تمایلات جنسی" در نظر داشته باشیم.

+ نوشته شده در  جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:37  توسط آرمان امدادی  | 

پایان ماه مبارک رمضان به سلامتی

با سلام و عرض تبریک به همه عزیزان به مناسبت عید سعیذ فطر در سال 1394.

از الان تلاش کنید و از خدای بزرگ و مهربون بخواهید که به راحتی آب خوردن این کار زشت رو کنار بگذارید .

من برای همتون دعا کردم .

امیدوارم هیچ جوونی نباشه که از این کارا بکنه.

دارم دنبال یک وقت خالی می گردم تا بتونم آگاهی های بیشتری به شما در مورد روشهای کنار گذاشتنش بدم.

خدایا کمک کن . جوانهای کشورم خیلی پاک هستند بهشون کمک کن تا به سربلندی ایران کمک کنند .

به امید اینکه دیگه از جوونای ما کسی مرتکب کار خلافی مثل جلق نشه .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ساعت 23:25  توسط آرمان امدادی  | 

با سلام خدمت همه دوستان عزیز .

منتظر مطالب جدید باشید از فردا باز براتون می نویسم .

به آینده امیدوار باشید .

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 0:55  توسط آرمان امدادی  | 

ماه رمضان مبارک

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:19  توسط آرمان امدادی  | 

با سلام خدمت همه عزيزان

يه مدت بود كه هيچي ننوشته بودم.

وقت ندارم كه مطلب بنويسم .

بچه ها پس كي ميخاين اين كارو كنار بذارين ؟ من به همه توصيه ميكنم كه هرچه زود تر اين كارو فراموش كنن .

شما نبايد تحت تاثير فيلمهاي غير اخلاقي قرار بگيريد .

راستي بشچه ها آموزه هاي ديني رو فراموش نكنين .

باور كنيد كسي كه مسجد ميره يا اينكه نمازشو به موقع ميخونه ديگه كمتر پيش مياد ياد اين جور كارا بيفته .

به همه توصيه ميكنم كه از ديدن ماهواره ( مخصوصا كانال هاي تحريك كننده - مثل فارسي ۱ ) جدا اجتناب كنيد . نبينيد عزيزانم.

اگه شما يه هفته لذت نزدن و پاك بودن رو احساس كنيد شرايط تغيير ميكنه .

حرف اول و آخرم اراده كنيد .  

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 15:11  توسط آرمان امدادی  | 

مطالب جديد

از دوستاني كه نظرات سازنده دادند متشكرم

به زودي مطالب بسيار مفيدي در سايت خواهيد يافت

+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:6  توسط آرمان امدادی  | 

بنام خدا
امروز ميخام راجع به روش هاي ترك كردن صحبت كنم . دوستايي كه هنوز گرفتار هستند توجه كنند .
امروز راجع به راه خاصي صحبت نميكنم ميخام براتون از اراده صحبت كنم :
اراده چيزيه كه ميخايم و با قدرتي كه داريم انجامش ميديم . مثلا اراده مي كنيم كه بريم پارك و ميريم و يا اراده ميكنيم كه غذا بخوريم و مي خوريم .اينا ميشه اراده .
تمامي كار هايي كه انسان در طول زندگي انجام ميده ارادي هستند و هيچكدوم غير ارادي و يا شانسي نيستند . متاسفانه ما خودمون اراده انجام يه كار ي رو نداريم و فكر ميكنيم كه بد شانس هستيم .
مثلا كسي كه اراده نميكنه و درس نميخونه توي امتحان قبول نميشه ، آيا ميتونه بگه كه من بد شانسي آوردم ؟ خودتون جواب اين سوال رو بديد ...
تمامي بلاهايي كه سر ما مياد همش از قصد و اراده خودمونه اگه الان تصميم بگيريد كه تا سال ديگه يه كار خوب داشته باشد مطمئن باشيد كه بهش مي رسيد .
من اعتقاد دارم كه اگه انسان اراده كنه يه كوه رو ميتونه جابجا كنه . بله يه كوه رو !!!
اگه بتونيد يه چيزي رو تصورش رو بكنيد مطمئن باشيد كه در اندك زماني به اون چيز مي رسيد . مثلا الان تصور كنيد كه رفتيد شيراز يا مشهد در اندك زماني به آرزوتون ميرسيد . اينا تو دنياي حالا
آرزو هاي كوچكي اند . اما اگه بخواهيد ميتونيد كار هاي بزرگ رو هم آرز كنيد ، شما ميتونيد با يك تصوير ذهني از آرزوتون بهش برسيد . البته هر عاقلي ميدونه كه فقط تصوير ذهني كافي نيست و بايد
براي كارتون اراده كنيد . رمز كار همينجاست (( اراده )) . دوستان راجع به اراده خيلي فكر كنيد و ببينيد كه شما با قصد و اراده خودتون چه كار هايي كه انجام نميديد . يه كمي مواظب
اراده هاتون باشيد .اراده هاي خوب رو توي ذهنتون راه بديد و اراده هاي بد رو ازش دور بريزيد يه هفته تمرين كنيد كه همش كار هاي خوب انجام بديد . كار هاي ساده مثل خوش اخلاقي ،
كمك به پدر و مادر ، كمك به همسايه ها، شريك شدن تو غمها و شاديهاي ديگران خلاصه سعي كنيد مثبت باشيد و در مورد افراد ديگه هم مثبت فكر كنيد .
دوباره در اين باره مفصلا باهاتون صحبت ميكنم . از نظرات سود مندتون منو بي بهره نذاريد .
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 15:26  توسط آرمان امدادی  | 

تاثير روزه

با سلام خدمت دوستاي خودم
اميدوارم كه حالتون خوب باشه ماه رمضونتون هم مبارك باشه
ماه رمضون فرصت خيلي مناسبي براي كنار گذاشتن اين كار كثيفه . از اين ماه تا ميتونيد استفاده كنيد . حتما حتما روزه
بگيريد چون روزه دار بودن باعث ميشه كه فكرتون متمركز بشه و بدونيد داريد چه كار ميكنيد .
يكي از مواردي كه روزه رو باطل ميكنه استمناء هستش ، به همين خاطر اگه روزه باشيد خيلي بهتون كمك ميشه تا اين كار رو بگذاريد كنار .
پس حتما سعي كنيد كه تمام روزهاي ماه رمضان رو روزه باشد تا به موفقيت نزديك بشيد و بعد از ماه رمضون يه نتيجه خوب از كارتون بگيريد.
اميدوارم كه همه جونها بتونن روزه بگيرن و از اين ماه استفاده هاي لازم رو ببرن .
شما حتي بعد از ماه رمضون اگه سعي كنيد هر هفته يه روز روزه بگيريد 100 در صد موفق ميشيد كه اين كارو بذاريد كنار. باور كنيد يك راهش
همينيه كه گفتم . انجامش بديد تا نتيجه خوبي بگيريد .
سعي كنيد روزها اگه بيكاريد خودتون رو به كار هاي ديگه مشغول كنيد . مثلا يه بازي كامپيوتر رو بازي كنيد و يا اينكه كتاب بخونيد ( دومي مفيد تره )
و يا اينكه با كار هاي ديگه خودتونو سر گرم كنيد . مثلا داشتن يه آكواريوم خالي از لطف نيست . خيلي باهاش سر گرم ميشين .
من يه آكواريوم دارم كه اگه بخاي بهش برسي بايد يكي دو ساعت بهش ور بري و اين خيلي خوبه كه يه كاري واسه انجام دادن داشته باشيد .
راستي يكه توصيه مهم واسه افرادي كه توي خونه اطاق جدا گونه دارند هم بكنم كه زياد توي اطاقتون تنها نباشيد و سعي كنيد كه حتما كامپيوترتون رو از اطاق شخصي بيرون بياريد .
تا در معرض ديد همه افراد خونه باشه اين فلسفه داره و اون اينه كه ديگه جرات نميكنيد كه توي سايتاي بد بريد چون هر لحظه ممكنه يكي از افراد خانواده ببينه و آبروتون بره .
اين خيلي خوبه مگه نه .
دوستان عزيز سعي كنيد حتما نظر بديد . اين منو خيلي خوشحال ميكنه .

در مورد اينترنت بگم :
اينترنت يه دنياي بزرگه كه هر روز بزرگتر ميشه و با زندگي ما مخلوط تر هم ميشه . چه خوبه كه ما ازش استفاده مي كنيم ولي بايد خيلي مواظب بود تا مارو به خودش معتاد نكنه
ما بايد از مطالب خوب اينترنت استفاده كنيم . توش هزاران سايت در مورد علوم جديد هست كه ميتونه مارو به پيشرفت نزديك كنه . و ما رو با فرهنگ خيلي ملتها آشنا كنه.
خيلي سايت هاي خبري و روزنامه هاي آنلاين كشورمون توي اينترنت به صورت روزانه آپ ديت ميشه و ميتونيم اونا رو بخونيم .
پس چرا سايت بد . چرا سايت خوب نه .آخه چي واسه ما داره اين مزخرفات مثلا به اين توجه كنيد ((من وارد اطاق خواب خاله شدم و ديدم كه ... روي تخت خوابيده گفت بيا پيشم و من ... كرده بودم و ... -منظورم از ... حرف زشته- ))من كه اولا اين حرفا رو باور نمي كنم بعدشم بايد فكر كرد كه آيا
خوندن يه مطلب اينجوري تاثير به مراتب بد تري از يه فيلم ميتونه داشته باشه چون تصويري از اين نوشته در دست نيست انسان توي ذهن خودش تصوير سازي ميكنه واوني كه نبايد بشه ميشه .
واقعا يه خورده فكر كنيد ببينيد اگه يه جوون كم سن و سال اينا رو بخونه با خودش چي فكر ميكنه ....

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 18:2  توسط آرمان امدادی  | 

روش حمام رفتن براي مبتلايان

روش حمام رفتن :
آمادگي قبل از استحمام : قبل از اين که به حمام برويد ، وسايل لازم را فراهم کنيد . شورتي نسبتا بلند و پاچه دار که محرک نيز نباشد ، تهيه کنيد . قبل از شروع حمام و بعد از در آوردن لباس ها هميشه اين شورت را بپوشيد . هرگز داخل حمام کاملا برهنه نباشيد و اندام جنسي شما نمايان نباشد.

زمان استحمام : سريع حمام کنيد . حمامتان طول نکشد . براي اين منظور مي توانيد زمان گرفته و تلاش کنيد تا رکورد کمترين حضور خود در حمام را به دست آوريد . حمام جاي نشستن و فکر کردن نيست . حمام محل حضور شياطين است و از در و ديوار آن وسوسه مي بارد . پس تنها بايد به ميزان ضروري آن اکتفا کرد. از صحبت ، حرف و حديث ها و طعنه هاي ديگران نسبت به سريع بودن استحمام خودتان هرگز دلگير نشويد . شما مشکلي داريد که ديگران از آن خبر ندارند. پس هر چه سريعتر حمامتان را تمام کنيد ، بهتر است . شايد لازم باشد براي اين کار برخي از مراحل استحمام خود (ليف زدن ، کيسه کشيدن ، سنگ پا زدن و ... ) را حذف کنيد. از اين که بگويند فلاني خودش را گربه شور کرده است ، ناراحت نشويد. لبخند بزنيد و به وظيفه خودتان عمل کنيد. البته به نظافت اهميت دهيد . زود به زود به حمام برويد اما سريع و تند . حد اکثر 5 دقيقه زمان خوبي است . براي موفقيت در اين کار براي شستن تک تک اعضاي بدنتان زمان بگيريد ثانيه ها را بشماريد . سعي کنيد هر بار نسبت به مرتبه قبلي زمان متري را صرف کنيد . براي شمارش ثانيه ها از عدد هزار شروع کنيد . گفتن 1001، 1002، 1003 و ... هر کدام يک ثانيه طول مي کشد و بدين ترتيب زمان واقعي تري را محاسبه خواهيد کرد.

شستشوي لباس در حمام : لباس هاي خود را در حمام نشوييد ، ولو خيلي هم کم باشد. در صورتي که برايتان امکان لازم فراهم نيست و براي شستشوي لباس مجبوريد از حمام استفاده کنيد، در زماني که براي استحمام به حمام مي رويد اين کار را نکنيد . بلکه وقت خاصي را در روزهاي هفته به اين کار اختصاص دهيد . سپس در اين اوقات خاص در حالي که در حمام را کاملا باز گذاشته ايد و لباس به تن داريد به شستشو بپردازيد . يک توصيه مهم بهداشتي اين است که هنگام شستشوي لباس حتما روي يک صندلي کوچک بنشينيد . سر پا نشستن آن هم به مدتي طولاني موجب بيرون زدن ماهچيه هاي راست روده و به مرور سبب ابتلا به بواسير مي شود. هنگام شستن لباس ، پوشيده باشيد . حتي پيراهن خود را هم در نياوريد . حد اکثر مي تواندي آستين و پاچه هاي شلوار خود را براي اين که خيس نشود بالا بزنيد.


وسايل داخل حمام :
آينه : در حمام آينه قدي يا متحرک به طوري که بتوانيد اندام جنسي خود را در آن برانداز کنيد ، وجود نداشته باشد. ديدن زيبايي اندام جنسي ، فکر و خيال شما را به سوي خيال پردازي هاي س ك س ي و نيز تحريک و برافروخته شدن هيجان جنسي سوق مي دهد. اگر چنين آينه اي وجود دارد ، قبل از آن که لباستان را در آوريد و استحمام را شروع کنيد، آن را از حمام خارج نماييد.
وان : اگر در حمام شما وان وجود دارد ، از آن استفاده نکنيد. شما وقت زيادي براي نشستن در وان حمام و لذت بردن از گرماي آب نداريد(دماي آب مناسب براي تحريک نشدن اندام جنسي، آب سرد است نه گرم). استفاده طولاني مدت از وان و ... براي متاهلان و آن هم با حضور همسر است. علاوه بر اين نفوذ آب آلوده وان به واژن ، سبب عفونت مي شود. پس مراقب باشيد.
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 16:58  توسط آرمان امدادی  | 

روش نظافت موهاي زائد براي افراد مبتلا

نظافت موهاي زائد: معمولا براي مکان نظافت موهاي زائد بدن ، حمام را در نظر مي گيرند . اين کار به خودي خود اشکال ندارد اما براي کسي که مبتلا به خود ارضايي است ، اين روش فقط در صورتي جايز است که به توصيه هاي زير عمل کند:
الف – هرگز از تيغ براي زدودن موهاي زائد استفاده نکنيد ، به استثناي موهاي زير بغل.
ب- هرگز از مواد دارويي خميري يا ...(پودرهاي موبر ، موم ، کرم هاي موبر و ...) که عملکرد تاخيري دارند ، استفاده نکيند . لازمه استفاده از اين مواد اين است که شما مدتي طولاني را بيکار بمانيد (حتي يک دقيقه بيکار بودن هم براي شما طولاني به حساب مي آيد).طبيعي است که افکار مختلفي به سراغتان خواهد آمد و با توجه به اين که در اين حالت کاملا برهنه ايد ، تحريک شده و کاري را که نبايد انجام خواهيد داد .
ج- زماني که براي زدودن موهاي زائد بدنتان برهنه مي شوي به حالت چهار زانو ننشينيد . حتي المقدور سعي کنيد ايستاده اين کار را انجام دهيد و اگر نمي توانيد، روي صندلي بنشينيد.
د- اگر از پودر موبر يا امثال آن استفاده کنيد ، بعد از زدوده شدن موهاي زائد ، محل مربوطه بسيار ليز و لغزنده خواهد شد. اين لغزندگي هم محرک است و هم به سادگي از بين نمي رود . لذا در بسياري از موارد افراد درهمين مرحله تحريک شده و به خود ارضايي مي پردازند . بنا بر اين شما مراقب باشيد و از اين پودرها استفاده نکنيد.
هـ - پاک کردن کامل و ذره بيني اندام جنسي از موهاي زائد ، وحي منزل و اجباري نيست. اگر چنين کنيد بعد از تمام شدن حمام پيوسته تمايل داريد بخش تميز شده اندام خود را لمس کرده و با آن بازي کنيد ، لذا تحريک مي شويد . اگر هم خودتان لمس نکنيد، با لباس تحريک مي شويد. اين تحريک مقدمه نيرومندي براي خود ارضايي شما خواهد بود . پس لازم نيست موهاي خود را با دقت فراوان بزداييد. علاوه بر اين که ممکن است به بافت حساس پوست آن قسمت آسيب هم برسانيد.
پاک کردن کامل و دقيق اندام حنسي تنها در يک صورت مجاز شمرده مي شود . در زماني که شما متاهل باشيد و به قصد همبستري با همسرتان به اين کار اقدام کنيد. در اين صورت هم اگر مي توانيد از همسرتان بخواهيد تا به حمام بيايد و او براي شما اين کار را انجام دهد . همسران معمولا از انجام اين کار براي يکديگر لذت مي برند . پس خجالت نکشيد و اگر مي دانيد همسرتان از اين کار خشنود مي شود با يکديگر به حمام رفته و با اين روش خود را از يکديگر بهره مند کرده و گناه خود ارضايي فرار کنيد.
اگر هم تقاضا کردن از همسر ،برايتان مقدور نيست ، بلافاصله پس از اين کار ، از همسر خود تقاضاي همبستري نماييد.
طبيعي است در حين زدودن ، بايد خود را به فعاليت ديگري سرگرم نماييد تا فکر شما به سمت افکار جنسي سوق نيابد و موجب تحريک و در نتيجه خود ارضايي نشود . يکي از راه هاي خوب براي استفاده از اين فرصت زماني آن است که اشعار مناجات زيباي برخي از مداحان با خدا يا ... را قبل از حمام روي کاغذ نوشته و هنگام حمام آن را با خود برداريد . اگر کاغذ خيس شود به راحتي به ديوار حمام مي چسبد. کاغذ را به ديوار حمام چسبانده و با اشعار مناجات با خدا به تمرين مداحي و آواز در حمام بپردازيد. مطمئن باشيد اي کار براي شما خيلي لذت بخش خواهد بود . علاوه بر اين پس از مدتي در مداحي و آوازخواني مهارتي به هم خواهيد زد و اشعار زيادي را نيز از حفظ خواهيد داشت.
در حين تمرين آواز يا مداحي دستانتان را نيز به کاري مشغول کنيد و هرگز با آن به لمس اندام جنسي خود نپردازيد. مي توانيد در اين فاصله به شستشوي ديوار و کف حمام بپردازيد يا ... .
گفتيم اگر متاهل نيستيد ، لزومي ندارد که موهاي زائد بدن خود را با دقت و با پودر ها و خمير هاي موبر بزدائيد . پس راه حل ويژه مجردها چيست؟ بهترين وسيله براي مجردها استفاده از ماشين اصلاح با نمره يک است (نمره کمتر از يک مانند صفر مناسب نيست). با ماشين اصلاح شما بيشتر فعاليت خود را مي توانيد در حالت ايستاده انجام دهيد. در حالت ايستاده بخشي از انرژي ذهني شما ، صرف حفظ تعادل مي شود ، لذا کمتر تحريک مي شويد. اندازه موهاي کوتاه در اين حد نيز شما را تحريک نمي کند. از طرفي ماشين اصلاح وقت کمتري را مي گيرد.
هرگز اجازه ندهيد موهاي زائد بدن شما بيش از حد بلند شود . گذشته از صرف بخشي از پتانسيل رشد موي بدن ، موهاي بلند بهترين محل براي رشد انگل ها ، ويروس ها ، قارچ ها ، و انواع ميکروب هاست؛ به ويژه آن که مرطوب و تاريک هم باشد . معمولا بعد از دستشويي (توالت)، محل اندام جنسي مرطوب مي ماند که در دراز مدت مشکل آفرين است .
موي بلند ايجاد خارش مي کند . لذا اگر شما هم نخواهيد باز دستتان به سوي اندام جنسي شما دراز خواهد شدو کار از کار مي گذرد. بنا بر اين زمينه اين خارش را از بين ببريد . همچنين موي بلند شخص را علاقمند مي کند تا در خلوت با موهاي خود بازي کند و با دست پيوسته بلندي آنها را اندازه بگيرد. لذا زمينه خوبي را براي بازگشت به خود ارضايي فراهم مي کند.( از سيد و داود)

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 16:55  توسط آرمان امدادی  | 

مطالب قدیمی‌تر